Vad för slags verkstad ska du betala mest för?

Uttrycket “mycket snack, lite verkstad” är verkligen relevant i min bransch, kommunikationsbranschen. I dag, när alla kan producera och publicera budskap, måste vi som förut tog betalt för allt från ax till limpa, hitta nya inkomstmöjligheter.

En av dessa nya inkomstmöjligheter är att ta betalt för snack.

Jag säger inte att snack är fel – alla bra idéer börjar så klart med snack, t ex om vem man är som organisation och vilka budskap man vill skicka ut i världen – men kanske behöver du inte en dyr konsult till precis allt detta snack. Och kanske vill vi konsulter komplicera verkligheten just för att vi ska kunna sätta upp några fler punkter på vår faktura.

Jag hjälper gärna till med precis allt snack, men jag tänker också att mycket av det snack jag syftar på – det grundläggande samtalen om vilka man är och vad man har att erbjuda och vilka budskap det resulterar i – det klarar man själv i organisationen.

Jag menar: Om du inte vet själv vilken affärsidé ni har, vilken filosofi som ligger till grund för organisationen/företaget och vilka produkter och tjänster ni erbjuder, hur ska då jag lista ut det?

Samma sak gäller era budskap. Vilket tonläge vill ni stå för? Vad visar ni upp på bild? Vilka är era budskap?

Okej, när det gäller kommunikationssnacket, då kan det vara bra att ha med en konsult, men verkligen inte för tidigt.

Egentligen tycker jag inte konsulten behöver komma in förrän det är dags att kommunicera. Då kan jag vrida på budskapsformuleringarna, vända upp och ner på tankar om bilder och tonläge och presentera ett nytt perspektiv för att det du redan visste ska få en intressantare och mer engagerande vinkling.

Och då är det slut på snacket.

Visst måste vi fortsätta analysera idéerna som blir kommunikationen, men nu är vi inne på action. Nu ska allt prat och alla powerpoints från konferensrummet bli kreativa lösningar som hjälper dig och din organisation att bli omtyckt, att framstå som så intressant som den faktiskt är, väcka nyfikenhet och så småningomom – oftast ett bra tag senare efter tålmodigt kommunicerande på samma tema – förvandla människor till kunder eller medlemmar.

Mitt råd: lägg de mesta konsultpengarna på det sista steget.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *