Nu ändras allt! Eller?

Med jämna mellanrum påstår någon är att vi är i ett paradigmskifte. Fraser som brukar ingå i en sådan argumentation är “omvärlden förändras snabbare än någonsin förut”, “nu gäller det att tänka nytt om du inte vill bli akterseglad för gott” och “det går inte att lösa dagens problem med samma metoder som skapat dem”. Allt är säkert sant och riktigt, men riktigt så nytt är inte precis allting. Vi är ju t ex fortfarande människor, kånkande omkring på samma hjärna vi haft i cirka 70 000 år. Och det är ju rätt så länge.

För oss som jobbar med kommunikation är det kanalerna som ställer till det för oss. Det finns så många nu, mot vad som fanns när sidan tre i Dagens Nyheter var en våt dröm för varje reklamkreatör. Vilka målgrupper är var i dag? Hur bestämmer själva kanalen budskapens utformning? När på dagen är det bäst att publicera? O s v.

Vi står inför utmaningar, men också möjligheter.

Men mycket är sig likt och kommer att fortsätta vara som det alltid varit, t ex människors förtjusning i berättelser, vårt gillande av att överraskas och roas, vår skepticism mot budskap som inte känns ärliga och äkta samt vårt behov av att bli sedda och juste behandlade. Fungerande kommunikation måste alltid svara upp mot eviga grundläggande krav.

Sidan tre i Dagens Nyheter har förlorat en del av sin genomslagskraft och det har blivit svårare att placera budskapet i rätt kanal, men den stora utmaningen är som alltid att komma med bra idéer och berättelser som engagerar. För oss som ska skapa engageang är också utmaningen att övertyga våra kunder kvar, precis som på sidan 3:s storhetstid. Det gäller att få alla med sig på idén om att dyka in bakom de fantastiska produkterna och synliggöra kärnan i avsändarens budskap, något större att gilla och tro på.

När allt har ändrats nästa gång och vi har dubbelt så många kanaler som i dag, då är min vilda gissning att behovet av att kommunicera kärnbudskap med förståelse och respekt för mottagaren är kvar.