Expert på datacheckade känslor?

Herr Janson är bra på omvärldsspaning. Det måste vi vara för att kunna värdera nya trender, verktyg och idéer kring reklam och marknadsföring.

Därför laddade jag ner IBM:s s k white paper om 10 trender inom marknadsföring 2017. Första trenden handlar om kognitiv marknadsföring.

Men först, vad betyder kognition? Det är en term som används inom psykologin och den handlar tänkande, inlärning, uppmärksamhet och medvetande. Wikipedia sammanfattar: Kognitiv har med fattningsförmåga att göra. Om du har en kognitiv upplevelse eller kognition så kommer du på att “Aha så är det”.

Och det är ju bra om en mottagare för reklam och marknadsföring tänker så.

IBM jobbar som bekant med data, men säger att hittills har den mest värdefulla datan varit dold för marknadsförare. Den data vi har fått har vi inte vetat vad vi ska göra med. Fast nu kommer revolutionen snabbt, hävdar IBM: “The potential for marketers is enormous as we access these new data types and gain new awareness of feelings, motivations and behaviors.”

Herr Janson fattar grejen, men de bästa reklamarbetarna har ju alltid jobbat med känslor, motivation och beteenden. Nu ska vi alltså ännu bättre kunna sätta in våra kunskaper i rätt läge för att rätt driva människor mot köpet. Nu ska vi inte längre skjuta känsloammunition som en svärm och bara träffa med ett fåtal hagel. Nu kan vi sätta en pil i hjärtat på en blivande kund med perfekt precision både när det gäller tid och geografi.

Och det är väl jättebra. Tror jag. Jag antar att det även i fortsättningen kommer behövas någon som kan tolka datan och göra den relevant för oss som ska göra kommunikation av den.

Eller så levererar AI-roboten hela konceptet till oss: “Säg detta och vid denna tidpunkt. Använd ord som dessa.” Men roboten skriver nog helst själv annonsen och väljer bilden.

Märker att jag låter skeptisk. Det är så man måste ta sig an omvärlden. Det enda Herr Janson inte är skeptisk inför är att reklam som funkar triggar känslor och värderingar. På riktigt.

Vi jobbar inte med tricks och knep. Vi jobbar med verkligheten och människorna i den, de som känner, tycker, berörs och vill göra något, ibland köpa.

Om data hjälper mig, bring it on!