Datan vs. människan

Det sägs att datainsamlingen som ständigt pågår nu kommer att ge oss säkrare kommunikation. Nu slipper vi lyssna på vad människor säger i undersökningar och veta att de mest hittar på. Nu kan vi ju se vad en potentiell kund gör, vilka hemsidor hen besöker, vad hen klickar på, hur länge hen är där och vad alla spår på Internet efter en redig analys berättar om människan.

Nu kommer vi kunna kommunicera exakt rätt budskap, vid exakt rätt tidpunkt på exakt rätt ställe till just den människa vi vill ha som kund.

Eller?

Självklart kan vi lära oss av en massa data om en person, men kommer hen att handla för det?

Jag tycker mig se en blandning av megalomani och tvivel i artiklarna jag läser om big data och vad vi som vill kommunicera (läs sälja) kommer lyckas med nu när vi kan iaktta varje rörelse på Internet. Storhetsvansinne för att vi vet allt, tvivel för att det verkar inte alltid funka så perfekt som det var tänkt. Folk blir irriterade på vad de ibland upplever som rena förföljelsen. Man går in av nyfikenhet på en hemsida och blir sen stalkad av samma företag. Vilken kanal man än tittar in på så nog dyker det upp ett erbjudande från hemsidan man besökte.

Jag tänker att det är något som fattas: den existentiella sidan av verkligheten, människokännedom, gammal god respekt och taktkänsla.

Data är väl stort, men förståelse för människan är fortfarande större. Och säljer bättre också.